Voorlopige en definitieve oplevering

Voorlopige en definitieve oplevering

De oplevering van een project is een cruciale fase. Daarom zorgen we voor een vlotte overgang van voorlopige naar definitieve oplevering.

Voorlopige Oplevering: 
De voorlopige oplevering markeert een belangrijke mijlpaal in het bouwproces. Tijdens deze fase inspecteren we samen met jou de bouwplaats en beoordelen we de uitgevoerde werkzaamheden. We zorgen ervoor dat het werk is uitgevoerd volgens de specificaties, tekeningen en contractuele afspraken. Eventuele gebreken, fouten of onvolledigheden worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat het project definitief wordt opgeleverd.

Na de voorlopige oplevering kunnen de ruimtes in het gebouw al in gebruik worden genomen, afhankelijk van de afspraken tussen jou en de aannemer.

Definitieve Oplevering:
De definitieve oplevering vindt plaats nadat alle gebreken, binnen een afgesproken tijdspanne, zijn verholpen en het bouwproject volledig is voltooid volgens de overeengekomen specificaties en normen.

Ondersteuning bij Opening:
Wij begrijpen dat de dagen voor de opening stressvol kunnen zijn.
Daarom staan wij stand-by en bieden de nodige oplossingen indien er zich bij de opstart van het project problemen voordoen. We denken mee en escaleren onmiddellijk bij de aannemer, zodat die tijdig voor een geschikte oplossing kan zorgen.

Voorlopige en definitieve oplevering

De oplevering van een project is een cruciale fase. Daarom zorgen we voor een vlotte overgang van voorlopige naar definitieve oplevering.

Voorlopige Oplevering: 
De voorlopige oplevering markeert een belangrijke mijlpaal in het bouwproces. Tijdens deze fase inspecteren we samen met jou de bouwplaats en beoordelen we de uitgevoerde werkzaamheden. We zorgen ervoor dat het werk is uitgevoerd volgens de specificaties, tekeningen en contractuele afspraken. Eventuele gebreken, fouten of onvolledigheden worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat het project definitief wordt opgeleverd.

Na de voorlopige oplevering kunnen de ruimtes in het gebouw al in gebruik worden genomen, afhankelijk van de afspraken tussen jou en de aannemer.

Definitieve Oplevering:
De definitieve oplevering vindt plaats nadat alle gebreken, binnen een afgesproken tijdspanne, zijn verholpen en het bouwproject volledig is voltooid volgens de overeengekomen specificaties en normen.

Ondersteuning bij Opening:
Wij begrijpen dat de dagen voor de opening stressvol kunnen zijn.
Daarom staan wij stand-by en bieden de nodige oplossingen indien er zich bij de opstart van het project problemen voordoen. We denken mee en escaleren onmiddellijk bij de aannemer, zodat die tijdig voor een geschikte oplossing kan zorgen.

Contact

Bij Nivoo3 vinden we transparantie, heldere communicatie en toegankelijkheid belangrijk. Aankloppen met een concrete vraag of een uitdagend project kunnen we dus enkel aanmoedigen!

Neem contact met ons op

Contact

Bij Nivoo3 vinden we transparantie, heldere communicatie en toegankelijkheid belangrijk. Aankloppen met een concrete vraag of een uitdagend project kunnen we dus enkel aanmoedigen!

Neem contact met ons op